CZ / ENG

Poskytování kvalitní sociální a zdravotní péče klade vysoké nároky na poskytovatele. Dřívější postupy nestačí, nároky uživatelů služeb rostou, stejně jako očekávání institucí poskytujících péči. Konference Pokročilá manažerská praxe v řízení sociálních a zdravotních organizací v evropské perspektivě si klade za cíl představit způsoby, jakými lze reagovat na rostoucí společenské požadavky a ukáže, jak reagují různé evropské země. Vytvoří prostor pro sdílení zkušeností, kladení kritických otázek, odhalení funkčních postupů, ale také existujících překážek.

Konference je vzdělávací a společenskou událostí roku 2020. Událostí, na které nemůže chybět žádný manažer sociální a zdravotní péče.

O projektu

DOCMAN je především pedagogickým projektem jehož cílem je připravit stávající i budoucí manažery zdravotní a sociální péče na budoucí výzvy, kterým budou muset při řízení organizací čelit. Většina evropských vlád snížila nebo zmrazila výdaje na sociální zabezpečení, zatímco náklady na zdravotní péči neustále rostou. Obyvatelstvo stárne často díky dosaženému pokroku ve zdravotní péči. Další růst je však nákladný a vynaložené výdaje ne vždy zaručují nejlepší výsledky. Požadavky na poskytování vysoce kvalitních a nákladově efektivních služeb nebyly nikdy vyšší. Inovace a sdílené učení jsou jedním klíčovými mechanismy k dosažení úspěchu. Více…