CZ / ENG

Program


Úterý 19. května
09.00 – 09.30
Registrace
09.30 – 09.40Zahájení konference
09.40 – 11.00Řízení sociální práce a zdravotní péče v Evropě z východní a západní perspektivy
Walter Lorenz, Univerzita Karlova
11.00 – 11.30
Přestávka na kávu
11.30 – 12.00Politické důvody pro reformu sociální a zdravotní péče
Fiona Mackenzie, Edinburgh Napier University
12.00 – 12.30Reforma zdravotnictví a sociální péče ve Finsku
Päivi Huotari, LAB University of Applied Sciences
12.30 – 13.00Aplikovaná správa změn – Příběh tří oddělení
Frank Stemmler, M.A. Nursing and health management
13.00 – 14.15
Oběd
14.15 – 14.45 Potenciál profese sociální práce v řízení procesů
Melanie Zajacová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
14.45 – 15.15Vzdělávání nelékařských zdravotnickýcí pracovníků – vliv na kompetence a činnosti
Pavla Povolná, Univerzita Karlova
15.15 – 15.45Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé a paliativní péči
Jiří Krejčí, Univerzita Karlova
15.45 – 16.15
Přestávka na kávu
16.15 – 17.15Řešení budoucích výzev při řízení zdravotní a sociální péče v Evropě
Panelová diskuse vedená Janyne Afseth a Gerri Matthews-Smith, Edinburgh Napier University
17.15 – 17.30Shrnutí dne
Gerri Matthews-Smith, Edinburgh Napier University


Středa 20. května
09.00 – 09.45Projekt DOCMAN – výzvy v sociální a zdravotní péči v Evropě – rozvoj kompetencí pro manažery v oblasti zdravotní a sociální péče. Úvahy o projektu.
Janyne Afseth, Edinburgh Napier University, vedoucí projektu, Zuzana Tomášková, studentka Edinburgh Napier University a specialistka klinické sestry pro novorozenecké oddělení, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
09.45 – 10.30Inventivní experiment. K reformě zakázaných návyků: „Domov“ v repertoáru institucionálního stravování
Dana Hradcová, Univerzita Karlova
10.30 – 11.00
Přestávka na kávu
Představujeme různé projekty a iniciativy
11.00 – 11.30 Vyhodnocení transformační péče po léčbě – podpora jednotlivců, kteří zažili rakovinu ve Skotsku
Karen Campbell, podpora nemocných rakovinou Macmillan
11.30 – 12.00Zdravé stravování – zdravé zdravotní sestry: Budování kapacity ve vzdělávání ošetřovatelů – příklad podpory zdravé výživy
B.Sc. Nursing (RN) Dominik J. N. Advani
12.00 – 12.30Modernizace ošetřovatelského vedení v Kazachstánu: Projekt rozvoje mezinárodní spolupráce
Päivi Huotari, LAB University of Applied Sciences
12.30 – 13.45
Oběd
Sdílení inspirací s odborníky
13.45 – 14.15 Inovace a řízení změn
Simon Sikora, Janyne Afseth, Edinburgh Napier University
14.15 – 14.45Design a vývoj zdravotních a sociálních služeb
Mirja Kalaiainen, LAB University of Applied Sciences
14.45 – 15.15Budování kapacit a poskytování služeb ve zdravotnictví a v sociální péči
Ulrike Schulze, Rumeysa Jaenisch, Frankfurt University of Applied Sciences
15.15 – 15.30Závěr

Konferenční jazyky: Angličtina a čestina (simultánní tlumočení)
Moderátor: Matěj Lejsal, Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita
Tlumočníci: Mai Havrdová Fathi, Michaela Perníková

Organizační výbor konference:
Petr Vrzáček, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, ČR
Janyne Afseth, Edinburgh Napier University
Päivi Huotari, LAB University of Applied Sciences
Rumeysa Jaenisch, Frankfurt University of Applied Sciences

Ozvučení a tlumočnickou techniku zajišťuje firma CONGRESS, Zdeněk Eremiáš, IČ: 66026491.

Stáhněte si agendu konference DOCMAN ve formátu PDF.